GDPR

SOUBOR KE STAŽENÍ ZDE

Jiří Pokorný – školící agentura Perseus

sídlo: Francouzská třída 2250/61, 326 00, Plzeň – Východní Předměstíí

provozovna: Slovanská 1135/100, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 49783271, DIČ: CZ6806081986

Tel.: +420 377 420 101, +420 603 804 730

E-mail: pokorny@agentura-perseus.cz

(dále jen „Organizace“)

 

Zásady ochrany osobních údajů

dle čl. 12 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), (dále jen „Zásady“)

 

Organizace poskytující poradenské a vzdělávací služby a provozující http://www.agentura-perseus.cz (dále „my“), se zavazuje, že bude chránit a respektovat Vaše právo na soukromí. Tyto Zásady stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete.

 

Týká se to těchto služeb a souvisejících kategorií (a druhů) osobních údajů: * služeb dle živnostenského oprávnění: mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, tedy služeb poradenských ( firemní seminář, koučink, mentoring, supervize apod.) – kategorie identifikační a kontaktní údaje (např. jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, atd.), výsledky testů, osobnostní charakteristiky, charakteristiky chování, vyhodnocení (např. vyplněné testy, dotazníky, záznamy o koučinku, mentoringu, supervizi a testování osobnosti) (dále „Údaje A“);

* e-mailů, jiných elektronických zpráv prostřednictvím (telefonu, internetových uložišť apod.) – kategorie kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa atd.) (dále „Údaje B“);

Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste pochopili postupy týkající se Vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat. Svým výslovným souhlasem s těmito Zásadami při návštěvě webových stránek, přijímáte znění a zvolené postupy dále specifikované v těchto Zásadách.

Uplatňujeme „přehledný přístup“ k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout Vám pouze relevantní informace o ochraně soukromí týkající se našich využívaných služeb a dalších služeb výše, a k tomu využíváme „jednoduchou formu“ těchto Zásad. Pro vaši zpětnou vazbu či jakékoli Vaše dotazy k ochraně soukromí jsou v rámci těchto Zásad uvedeny i kontaktní informace Organizace (příp. DPO).

 

INFORMACE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat údaje s cílem, abychom fungovali efektivněji v poskytování poradenských, vzdělávacích a školících služeb a v související péči o Vás vyplývající ze vzájemné spolupráce a umožňovali Vám získat ty podstatné informace o ochraně osobních údajů pro Vaši činnost. Některé z těchto informací nám můžete poskytnout například komunikací s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu či jinak. Některé z nich dále shromažďujeme automaticky s Vaším souhlasem, například použitím cookies, když navštěvujete naše webové stránky.

Osobní údaje zpracováváme za těmito účely a na základě těchto právních titulů (důvodů zpracování):

* Údaje A pouze pro poradenství v pracovní oblasti a v oblasti mezilidských vztahů, na základě uzavřené smlouvy, a jelikož zde jde o smluvní požadavek, neposkytnutí způsobí nemožnost poskytování poradenství.

  • přičemž u zpracování všech výše uvedených osobních údajů je na právním titulu plnění smlouvy;
  • přičemž u zpracování některých výše uvedených osobních údajů je využíváno automatizovaného rozhodování či profilování: vyhodnocení osobnostních testů;

* Údaje B pouze pro účely komunikace, na základě oprávněného zájmu, jelikož zde jde o smluvní požadavek, neposkytnutí způsobí nemožnost komunikace s klienty.

  • přičemž u zpracování všech výše uvedených osobních údajů jsou využívány výslovně uvedené oprávněné zájmy: komunikace s klienty;
  • přičemž u zpracování všech výše uvedených osobních údajů Organizace nevyužívá veřejné zdroje údajů.

Osobní údaje budou ukládány takto:

* Údaje A pouze po dobu nutnou pro poskytování služeb dle smlouvy, a to po dobu platnosti smlouvy a přiměřenou dobu poté (promlčení);

* Údaje B pouze po dobu nutnou pro komunikaci s klienty, a to po dobu trvání oprávněného zájmu;

VYUŽITÍ TĚCHTO INFORMACÍ

Informace, které o Vás shromažďujeme, používáme k tomu, abychom vám poskytli naše služby, upozornili vás na změny v našich službách a abychom naše služby vylepšovali. Tyto informace rovněž můžeme s Vaším souhlasem použít k tomu, abychom Vás informovali o jiných službách a produktech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste již objednali nebo na které jste se dotazovali. SDĚLOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, jak jsou popsány v těchto Zásadách. Jedinými příjemci Vašich osobních údajů jsou pouze tyto kategorie (druhy) subjektů: účetní společnosti, poskytovatelé IT systému či úložiště, poskytovatel e-mailového klienta, právní zástupce, externí školitelé. Vaše osobní údaje bez Vašeho vědomí nemůžeme sdílet s třetími stranami, a to pouze máme-li k tomu Vaše svolení nebo kde to vyžaduje či povoluje zákon. Můžeme také Vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to je nutné pro soudní řízení nebo abychom ochránili práva či majetek, a to náš nebo i našich zákazníků.

KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A ZABEZPEČENÍ DAT

Údaje, které od vás shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“). Přijmeme v přiměřeném rozsahu technická a organizační opatření a veškeré další kroky nezbytné k tomu, abychom zajistili, že se s Vašimi osobními údaji bude zacházet bezpečně a podle těchto Zásad.

VAŠE PRÁVA

Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů včetně práva vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, práva přistupovat a nahlížet do osobních údajů dle čl. 15 GDPR, které jsou o vás drženy; můžete nás také požádat, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti dle čl. 16 GDPR; dále můžete omezit rozsah takto zpracovávaných osobních údajů dle čl. 18 GDPR; požádat o přenos Vašich osobních údajů k jiné organizaci dle čl. 20 GDPR; anebo máte právo na výmaz svých osobních údajů, tedy tzv. “být zapomenut” dle čl. 17 GDPR. Rovněž máte právo odvolat svůj udělený souhlas se zpracováním svých údajů a také právo podat proti tomuto zpracování stížnost u dozorového úřadu ÚOOÚ dle čl. 77 GDPR.

Pokud, v případě potřeby, vyžadujete kopii osobních údajů, tuto poskytujeme standardně bezplatně.

COOKIES

Naše webové stránky používají „cookies“ a další technologie, které s Vaším svolením ukládají malé množství dat do Vašeho počítače či zařízení, aby umožnily sběr určitých informací z Vašeho webového prohlížeče. Cookies se na internetu běžně používají a umožňují webovým stránkám/portálu rozpoznat zařízení uživatele, aniž by jednoznačně identifikovaly individuální osobu, která počítač používá. Tyto technologie Vám usnadňují přihlásit se na stránku a používat ji, poskytují nám zpětnou vazbu o tom, kterou část stránek navštěvujete, takže můžeme posuzovat efektivitu našich stránek a umožnit Vám lepší uživatelskou zkušenost nebo Vám předávat naše doporučení, zatímco si prohlížíte jiné stránky. Další informace o cookies včetně toho, jak zjistit, které cookies byly nastaveny a jak je spravovat, zablokovat a smazat, naleznete na webových stránkách www.allaboutcookies.org. Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné cookies či obdobné technologie nepřijímal.

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách učinit, budou publikovány na našich webových stránkách a bude-li to vhodné, upozorníme Vás na tuto změnu rovněž e-mailem.

KONTAKTUJTE NÁS

Vítáme veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se našeho použití Vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, měli byste nám napsat na níže uvedenou adresu, nebo prostřednictvím oddílu Kontaktujte nás.

Jiří Pokorný – školící agentura Perseus

Tel.: +420 377 420 101, +420 603 804 730

E-mail: pokorny@agentura-perseus.cz

 

Vážený uživateli, tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. Více informací o cookies